VI TILBYR FØLGENDE TJENESTER:

    • Tolking mellom kinesisk mandarin og norsk/engelsk
    • Oversettelse fra norsk/engelsk til kinesisk og fra kinesisk til norsk
    • Autorisert (stemplet) oversettelse fra kinesisk til norsk eller fra norsk til kinesisk
    • Andre typer språktjenester som omfatter språkvask, korrekturlesing etc.
    • Bistand i forbindelse med visumsøknad til Kina og legalisering av oversatte dokumenter som skal brukes i Kina

PRISER:

Tolking:
Statens gjeldende tolkesats (i året 2021) fastsatt i Salærforskriften,  868 NOK/time, er veiledende pris.

Lenke til salærforskrift: her
Eventuell reisetid og reisekostnader dekkes av oppdragsgiver. MVA tilkommer.
For tolking for private personer og konferansetolking som krever forberedelse, vennligst ta kontakt for nærmere tilbud.

Simultantolking: (det forutsettes at minst to tolker samarbeider)

6000 NOK per tolk for oppdrag opptil 4 timer inkl. pauser

12000 NOK per tolk for oppdrag opptil 8 timer inkl. pauser og lunsjtid

Oversettelse:
Autorisert oversettelse: 

Til privat formål:
Ensidig standarddokument med opptil 300 ord: 700 NOK + MVA
Flersidig standarddokument: fra 800 NOK + MVA

Medisinsk/juridisk tekst: fra 1000 NOK+ MVA/side

Til kommersielt formål:
Ensidig standarddokument med opptil 300 ord: 1200 NOK + MVA
Flersidig standarddokument: fra 1500 NOK + MVA

Kontrakter, avtaler, materialer til publisering etc.: fra 1500 NOK+ MVA/side

Priser for andre tjenester etter nærmere avtale.