Velkommen til Kui Zhu Kinesisk Språktjeneste AS
Kui Zhu Kinesisk Språktjeneste AS tilbyr høykvalitets språktjenester som hovedsakelig omfatter tolking (konsekutiv og simultan) og oversettelse.

Etter oppstart for 20 år siden i Norge er Kui Zhu fortsatt den eneste som innehar bevilling som både Statsautorisert tolk i kinesisk og Statsautorisert translatør (begge retninger: kinesisk-norsk og norsk-kinesisk).

Vi leverer oversettelse av både dokumenter til ulike formål, fagtekster, markedsføringsmateriell, bruksanvisning og kommersiell så vel som privat korrespondanse. Fagområder som vi har erfaring med, omfatter jus, arbeidsliv, reiseliv, helse, miljø, energi og utdanning med mer.

Når vi påtar oss oppdrag med krevende faglig innhold, samarbeider vi med kompetente fagfolk og eksperter innen relevant fagområde for å sikre best mulig sluttprodukt i form av kvalitetssikret oversettelse.

Med sterk språkkompetanse, solide kulturkunnskaper samt høy profesjonell og yrkesetisk standard evner vi å levere tolke- og oversettertjenester som er tilpasset kundenes behov til konkurransedyktige priser.

«Erfaring · Engasjement · Pålitelighet» er selskapets kjerneverdier.