0612 Kui med pcKui Zhu er født og oppvokst i Shanghai, Kina, og bosatt i Norge siden 1990. Kui Zhu Kinesisk Språktjeneste AS ble stiftet i februar 2016.

Før dette hadde virksomheten vært drevet som enkeltmannsforetak i 16 år. Ved oppstart av virksomheten var Kui Zhu den eneste Statsautorisert tolk i kinesisk i Norge.
Hun er fortsatt den eneste som innehar bevilling for både Statsautorisert tolk og Statsautorisert translatør mellom kinesisk og norsk.

AKADEMISK BAKGRUNN:

  • Tre års universitetsutdanning i Engelsk ved East China Normal University i Shanghai (1987 – 1990)
  • Cand. Mag. fra Universitet i Bergen – Innføringsprogram for utenlandske studenter, engelsk mellomfag, lingvistikk delfag og psykologi grunnfag (1994)
  • Ettårig Engelsk for næringsliv ved NHH (1996-1997)
  • Innføringskurs i bedriftsøkonomi ved NKS Fjernundervisning (2000)
  • 1. avdeling Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo (2006 – 2007)
  • Grunnutdanning i tolking ved Høyskole i Oslo (2007 – 2008)
  • Påbygningsenhet i Tolking for retts- og nemdmøter, tolkeutdanning ved Høyskole i Oslo (2009)
  • Påbygningsenhet i Monologtolking og notatteknikk, tolkeutdaning ved Høyskole i Oslo og Akershus (2014)

BEVILLINGER:
Statsautorisert tolk (2000), medlem av Norsk tolkeforening (NTF)
Statsautorisert translatør (2004), medlem av Statsautoriserte Translatørers forening (STF) .

ARBEIDSERFARING:
Har tolket for følgende offisielle besøk til Kina:
Helseminister Gabrielsen, april 2004
Miljøvernminister Bjørnøy og Utviklingsminister Solheim, september 2006
Statsminister Stoltenberg, mars 2007
Stortingets kommunal- og forvaltningskomité, september 2007
Statssekretær Stubholdt ved Olje- og energidepartementet, januar 2009
HKH Kronprins Haakon, Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen, mai 2010 EXPO
Statssekretær Ola Heggem ved Landbruks- og matdepartementet, juni 2010
Stortingets næringskomité, september 2010
Stortingets utenriks og forsvarskomite sitt besøk til Kina, september 2018
Statsbesøk til Kina, høst 2018

Har hatt tolke- og oversetteroppdrag for bl.a.:
Stortinget, Utenriksdepartementet, Sivilombudsmannen, Høyesterett, Handels- og næringsdepartementet, Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Forsvarsdepartementet, Instituttet for menneskerettigheter, NHO, Innovasjon Norge (Expo og reiseliv), WWF, UDI, Norges rederiforbund, domstoler, politiet og næringsliv.

Andre lenker: 
Allierte Autoriserte Translatører: http://www.aatranslator.no/