0. Hvilket språk skal originalen være på dersom jeg ønsker å få oversettelsen stemplet med Translatør-stempel? 

Svar: Originalen må være på kinesisk eller norsk. IKKE ENGELSK!! Dette fordi Kui Zhu er autorisert translatør mellom norsk og kinesisk begge veier.

问: 如需要盖国家授权笔译章,原文必须是何种文字?

答: 由于朱葵是挪威国家授权的挪威文和中文之间的笔译,原文如果是英文就无法盖章。如需盖章,请勿使用英文版本的文件!

1. Må jeg sende originalt dokument i posten til oversettelse?
Svar: Det anbefales å sende en attestert kopi i posten. Denne kopien vil da stiftes sammen med en stemplet oversettelse. Dersom det originale dokument har en begrenset gyldighet og ikke skal brukes til flere formål, kan originalen oversendes og stiftes sammen med oversettelsen. Det gjelder for eksempel attest for singelstatus som skal oversettes i forbindelse med ekteskapsinngåelse.

问: 是否必须寄原件?

答: 建议您将原件的有效复印件寄给我公司。有效复印件指的是由一个公共办公室或一个专业复印店复印、盖章和签字的复印件。这样的复印件会与盖了章的译件钉在一起寄还给您。如果您的文件有一定的有效期,那么可直接寄原件。

2. Kan jeg sende en skannet fil per epost?
Svar: Noen ganger har man en kort frist, for eksempel, en søknadsfrist, å forholde seg til. Da kan man få en stemplet oversettelse ved å sende inn en skannet fil av det originale dokumentet. Dette må imidlertid avklares på forhånd med den myndighet eller part som krever fremleggelse av det oversatte dokumentet. Når en oversettelse er basert på en elektronisk fil, skal dette fremkomme i en fotnote under oversettelsen.

问: 能否用电邮寄扫描件?

答: 如果时间紧迫,例如您必须赶上某个截止期,那么可以与要求您出具文件的部门联络,问清能否提供基于扫描件的译件。获得肯定回答后,可以将扫描件电邮给我公司。根据规定,译件下方注脚中必须对此加以说明。

3. Må jeg få notarialbekreftet en autorisert/stemplet oversettelse fra kinesisk til norsk?
Svar: Nei. En autorisert oversettelse til norsk som er stemplet med Translatør-stempelet kan brukes i Norge uten ytterligere bekreftelse.

问: 中文的文件经你公司翻译盖章后,是否还需要挪威公证处公证才能作为有效文件在挪威使用?

答: 不需要。经我公司加盖了挪威国家授权笔译印章的文件译文可以直接在挪威使用。

4. Kan jeg bruke autorisert oversettelse av et dokument utstedt av norsk myndighet som gyldig dokument i Kina?
Svar: Ja, dersom denne oversettelsen av dokument er notarialbekreftet av Notarius Publicus i Norge, legalisert av konsulatavdeling ved Det Norske Utenriksdepartement (kontortid: tirsdag og torsdag 09:30-12:00, 13:00-14:30) og til slutt legalisert av Kinas ambassade i Norge. For det siste ledd vennligst se nærmere informasjon på www.chinese-embassy.no.

问: 挪威政府出具的文件经你公司翻译盖章后,能否作为有效文件在中国使用?

答: 能,但您必须将我公司翻译盖章的文件的中文译文作以下公证、认证:

  1. 奥斯陆公证处(奥斯陆Tinghus 五楼,办公时间08:00-15:00/15:45),由公证员公证国家授权笔译的资质和印章签名的有效性;
  2. 挪威外交部领事处(Kronprinsens gate 10, Oslo,办公时间 周二和周四 9:30-12:00, 13:00-14:30),对公证员的合法身份作认证;
  3. 中国驻挪威大使馆领事部(Holmenveien 5,Oslo,办公时间9:00-11:30),对外交部印章作合法化认证。申请认证所需表格和材料,请看http://www.chinese-embassy.no。

5. Hvor lang tid tar det å få oversettelse av et dokument tilbake?
Svar: Normalt tar det ca. en uke fra mottatt dokument/bekreftet oppdrag til utsendelse av stemplet oversettelse. I perioder med stor pågang kan det ta noe lengre tid.

在没有约定的情况下,标准文件翻译的交付时间一般在3-14个工作日之间。超过3页内容的翻译任务需具体约定交付时间。约定一个工作日之内交付,原价加100%加急费。约定两至三个工作日内交付,原价加50%加急费。